Onze passie is om samen met de lokale gemeenschap de weerbaarheid van de nieuwe generatie jongeren te vergroten. Dit doen we door het geven van voorlichting aan de jongeren en door het trainen van vrijwilligers en ouders/opvoeders die om de jongeren heen staan. Ook is er een zelfhulpgroep voor naasten en adviseren en helpen we concreet wanneer dit nodig is.

We hebben besloten om - met de steun vanuit de kerken in Twenterand - de verslavingsproblematiek onder jongeren binnen verschillende kernen van de gemeente actief aan te pakken. Er is zowel een werkgroep als een bestuur gevormd om de plannen vorm te geven.

Wat we doen:

Verslavingsvoorlichting
We willen voorkomen dat jongeren verslavingsgedrag ontwikkelen en daardoor in de problemen komen. We geloven in de kracht van een preventieve aanpak en daarom geven wij verslavingsvoorlichting aan (jeugd)groepen en scholen.

Ondersteuning voor ouders
Voor naasten van de jongeren is er de zelfhulpgroep ‘Moedige Ouders’ die regelmatig bij elkaar komt. Ook bieden we de Oudercursus ‘Maak Ze Sterk’ aan, waarin we praktische handvatten geven voor de opvoeding vanuit een Bijbels fundament.

Trainingen voor vrijwilligers(organisaties)

Trainingen op maat
Op maat denken we graag mee om vrijwilligers in kerken, jongerencentra en (sport)verenigingen te trainen. Denk aan trainingen over het herkennen van signalen van risicogedrag bij jongeren, sociale media, verslavingen en seksualiteit.

Jaarlijks mini-congres
Elk jaar organiseren we voor deze vrijwilligers ook een mini-congres met aansprekende thema’s over het werken met jongeren. Het is goed om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Informatieavonden ‘Vroegsignalering’
Hoe kan ik helpen bij het voorkomen van risicogedrag bij jongeren? Tijdens deze gratis informatieavonden gaan we in op deze vraag en op het belang van het (h)erkennen van signalen bij kinderen en tieners. De avonden zijn in coproductie met de Gemeente Twenterand.

Projectdag voor scholen
We hebben een creatieve en interactieve projectdag over preventie voor middelbare scholen ontwikkeld. Door middel van deze dag krijgen leerlingen inzicht, kennis en vaardigheden mee met als doel om hen weerbaar te maken en te leren goede keuzes te maken.

Trainingen
Wij bieden ook diverse trainingen aan om mensen te helpen hun talenten en ervaringen in te zetten voor jongeren in Twenterand.

Trainerscursus ‘Maak ze sterk’
Na het volgen van deze training kan de oudercursus zelf gegeven worden binnen de kerk, op school of bij een organisatie.

Beleidscursus jeugdpastoraat
Tijdens de beleidscursus jeugdpastoraat wordt er gewerkt aan visie, kennis en vaardigheden om pastorale zorg voor kinderen en jongeren structureel en goed vorm te geven binnen de eigen kerkelijke gemeente. Deze cursus wordt gegeven door Raise Up (www.raiseup.nl).

Gebedsavonden en themadiensten
Er wordt regelmatig een gebedsavond georganiseerd om te bidden voor de jongeren en hun naasten in Twenterand.

 

Cookies helpen om u een betere gebruikerservaring te bieden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. OK Meer informatie